Tiesithän, että myös yli 68 -vuotiaana voit hakeutua kelan kuntoutukseen?

Kuntoutus on merkittävä keino ylläpitää omaa toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua erityisesti silloin, kun sairaus tai vamma asettaa lisähaasteita arkeen. Moni yli 65 -vuotias kuitenkin ajattelee, että Kelan kuntoutus on tarkoitettu vain nuoremille ja työelämässä oleville. Moni ehkä ajattelee, että kuntoutukseen on vaikea ja monimutkaista hakea. Vaihtoehtoja ikääntyvän kuntoutukseen kuitenkin löytyy myös Kelan kustantamana. Kelan moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa ei ole ikärajaa. Myös monissa Kelan eri sairausryhmille kohdennetuissa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa on kursseja, jotka on suunnattu yli 68 – vuotiaille. Näitä kursseja Kruunupuistossa ovat mm.

Tutustu myös Kelan yksilökuntoutukseen. 

Kuntoutukseen hakeutuminen käynnistyy aina oman kuntoutustarpeen kartoituksesta yhdessä oman lääkärin kanssa. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, jossa kuntoutustarve on perusteltu. Lausunto liitetään Kelan kuntoutushakemukseen (KU 132) ja hakemus lähetetään Kelaan. Mikäli kuntoutuspaikaksi haluaa Kruunupuiston ja tietyn kurssin ja ajankohdan, ne merkitään hakemukselle. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta ja päätös tulee hakijalle itselleen ja myös Kruunupuisto saa päätöksestä tiedon. Kruunupuisto lähettää kutsun kuntoutuskurssille tai – jaksolle ja kutsussa annetaan käytännön ohjeita kuntoutuksesta.

Kuntoutukseen hakemisesta ja vaihtoehdoista voit aina kysyä lisää

Kuntoutus
kuntoutuskruunupuisto.fi