Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus

Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus osallistujille maksutonta. Yksilökuntoutukseen kuuluu majoitus 2 hh täysihoidolla. Kela korvaa myös osallistujan matkakuluja.

Kenelle

Harkinnanvarainen yksilökuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairaus tai reumasairaus, neurologinen sairaus tai vamma tai muu työ- ja toimintakykyä rajoittava sairaus. Kuntoutukseen voit hakea myös jos tarvitse apua päivittäisissä toimissa tai olet yli 68 -vuotias. Kelan päätöksellä myös omaisen osallistuminen kuntoutukseen on mahdollista.

Tavoite

Yksiöllisen kuntoutuksen tavoitteena on

  • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen
  • työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen
  • omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen
  • itsehoidon omaksuminen ja vahvistaminen
  • aktivoituminen oman kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostojen käyttäjäksi
  • kuntoutuksen yhdistäminen kotipaikkakunnalla jatkotoimenpiteisiin, jotka toteutetaan työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa

Sisältö

Kuntoutuksen kesto on enintään 15 arkipäivää ja se toteutetaan 2 jaksossa. Kuntoutusjakso perustuu ennakkokyselyyn sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja arviointeihin. Kuntoutus sisältää mm. yksilöllisiä terapioita, monipuolista liikuntaa sisällä ja ulkona sekä asiantuntija- ja ryhmäkeskusteluja.

Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä johon kuuluu mm. erikoislääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi tai neuropsykologi, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti ja liikunnanohjaaja.

Lisätiedot

Lisätietoja kuntoutuksesta 

Kuntoutus
kuntoutuskruunupuisto.fi

Mikäli sinulla on kysymyksiä avustukseen liittyen, otathan yhteyttä 

Vastaava sairaanhoitaja
Päivi Sinkkonen
paivi.sinkkonenkruunupuisto.fi