Tiedote 27.4.2023

Verve Oulu ja Rokuan Kuntoutus jatkavat kohti yhteistä tavoitetta – Pohjois-Suomen johtavan kuntoutuskeskuksen muodostaminen toteutuu Rokualla

Verve Oulu ja Rokuan Kuntoutus ovat kevään aikana käytyjen jatkoneuvottelujen myötä löytäneet yhteistyön puitteet, joiden myötä matka kohti Pohjois-Suomen johtavan kuntoutuskeskuksen muodostamista voi jatkua. Rokualle muodostuu entistä vahvempi kuntoutusosaamisen keskittymä, kun Verve Oulu ja Rokuan Kuntoutus pääsevät yhdistämään toimintansa.

Tammikuun lopussa, 31.1.2023, uutisoitu yhdistyminen peruuntui sovittujen puitteiden jäädessä toteutumatta. Kuntoutustoiminnan siirron edellytyksenä oli riittävä työntekijämäärän siirtyminen Rokuan Kuntoutuksen tiloihin Rokualle. Osa henkilöstöstä koki muutoksen haastavaksi oman arjen kannalta. Nopean siirtymäaikataulun vuoksi palveluiden tuottamiseen tarvittavaa henkilökuntaa ei saatu muodostettua.

– Hyvinvointialueen järjestelyt ovat mahdollistaneet ammattitaitoisen ja potentiaalisen henkilökunnan löytämisen Rokuan Kuntoutuksen käyttöön. Tämän myötä kuntoutustoiminta voi vahvistua Rokualla. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Verve Oulun toiminta saadaan siirtymään Rokualle ilman keskeytyksiä, toteaa Rokuan Kuntoutus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Syvävirta.

Kohti Pohjois-Suomen kuntoutustoiminnan vakauttamista
Siirtymän aikataulu on nopea, sillä toiminta jatkuu Rokualla 22. toukokuuta alkaen Verve Rokua -nimellä. Kuntoutustoimintaa toteutetaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti Rokua Health & Span tiloissa. Terveysmatkailu-ja kylpylätoiminta säilyttää oman Rokua Health & Spa -nimensä.

Verven Oulun yksikön toiminta päättyy toukokuun loppuun mennessä. Päätökseen Kuntotalolla toteutetun kuntoutustoiminnan lopettamisesta on vaikuttanut muun muassa tiloihin liittyvät haasteet, koska käytössämme olleet tilat eivät ole enää hetkeen olleet kuntoutustoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset. Yhdistyminen Rokuan kanssa tuo niin tilojen kuin muidenkin puitteiden näkökulmasta odotetun ja positiivisen ratkaisun.

Rokualla aikaisemmin toteutettu kuntoutustoiminta siis laajenee ja monipuolistuu. Verve Oulussa tuottamamme kuntoutuspalvelut jatkuvat Rokualla, eikä muutos edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä. Tiedotamme asiakkaillemme kuntoutuspaikan muutoksesta ja aikatauluista.

– Yhdistämällä kaksi vahvaa kuntoutustoimijaa muodostamme Pohjois-Suomen johtavan kuntoutuspaikan Rokuan upeaan ympäristöön. Molempien toimijoiden osaaminen kuntoutusalalta, kylpylähotellin puitteet ja
ainutlaatuinen luonto ovat todella hieno yhdistelmä, toteaa toimitusjohtaja Jukka Syvävirta.

Rokuan Kuntoutus Oy:n toimitusjohtajana toimii siirtymävaiheessa Jukka Syvävirta ja kuntoutustoiminnasta vastaa jatkossa Verven lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen.

– Yhteisomistajuuden myötä Rokua liittyy osaksi KK-Verven sekä sen omistajayritysten muodostamaa vahvaa valtakunnallista verkostoa, jossa panostetaan kuntoutuksen laatuun yhdessä kehittämällä. Yhdistyminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää entistäkin paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaavia kuntoutuspalveluja ja tarjota niitä miellyttävässä ympäristössä, kertoo Jukka Syvävirta.

– Merkittävän kuntoutustoimijan muodostaminen Pohjois-Suomeen on ollut jaettu tavoitteemme koko kevään ajan jatkuneissa neuvotteluissa ja lopulta pääsimme hyvään lopputulokseen. Katsomme yhteistyön mahdollisuuksiin myönteisin mielin. Meille on tärkeää pitää kiinni lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuudesta eri puolilla Suomea. Tämä on tärkeää niin kuntoutusta tarvitsevien ihmisten kuin työtään tekevien asiantuntijoiden näkökulmasta, toteaa KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

Verve Rokua toteuttaa kuntoutusta moniin erilaisiin kuntoutustarpeisiin ja kaiken ikäisille. Suurimpia kuntoutuksen yhteistyökumppaneita ovat hyvinvointialueet, Kela sekä vahinkovakuutusyhtiöt. Myös omakustanteisten kuntoutuspalvelujen kysyntä on kasvussa. Rokua Health & Spa kylpylä- ja tapahtumahotelli tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkaiden palvelujen lisäksi merkittävän määrän tuettua lomatoimintaa eri lomajärjestöille.

Lisätiedot:
Rokuan Kuntoutus Oy
toimitusjohtaja
Jukka Syvävirta
p. 040 720 5000

KK-Verve Oy
toimitusjohtaja
Hannu Ronkainen
p. 050 559 4797

varatoimitusjohtaja
Raimo Kalliokoski
p. 050 553 9111

KK-Verve Oy on täysin kotimainen kuntoutuksen asiantuntijayritys, jolla on lääkinnällistä kuntoutusta Lahdessa ja nyt toteutuvan yhdistymisen myötä myös Rokualla. Valtakunnallisesti Verve toteuttaa liikenne- ja tapaturmavakuuttajien vakuutuskuntoutusta sekä tytäryhtiö Verve Terapia Oy:n kautta psykoterapiapalveluja. Verven omistavat
Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, joiden taustalla ovat kotimaiset omistajat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Säätiöiden osallisuus omistajataustassa takaa sen, että yritysten tuotot pysyvät Suomessa ja niillä kehitetään kotimaista kuntoutusta. Verven ja sen omistajien yhteenlaskettu liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa.

Rokuan Kuntoutus Oy on täysin kotimainen hyvinvointimatkailun ja kuntoutuksen toimija, jonka omistaa Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö. Rokuan Kuntoutus Oy hyödyntää kylpylähotelli- ja hyvinvointimatkailutoiminnassa apunimeä Rokua Health & Spa Hotel. Toimitilat sijaitsevat Rokua Unesco Global Geoparkissa ja Rokuan kansallispuiston alueella. Yhdistymisen jälkeen Rokua Kuntoutus Oy:n liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa ja henkilöstön kokonaismäärä noin 80.