Tiedote 1.4.2022

Coronaria Terameri Oy on ostanut liiketoimintakaupalla 1.4.2022 KK-Verve Oy:n ammatillisen kuntoutuksen, fysio-, puhe- ja toimintaterapian sekä niihin kuuluvat tukitoimet. Ammatillinen kuntoutus sisältää myös työeläkekuntoutuksen ja työyhteisön kehittämiskonsultoinnin. Verven työntekijät siirtyvät Coronariaan vanhoina työntekijöinä.
Coronaria Fysioterapia Oy on ostanut liiketoimintakaupalla 1.4.2022 Verve Terapia Oy:n terapialiiketoiminnan pois lukien psykoterapialiiketoiminnan. Verve Terapian työntekijät siirtyvät Coronariaan vanhoina työntekijöinä.

Kaupan myötä Coronariaan siirtyy 25 miljoonan euron liikevaihto ja 350 työntekijää.
– Olemme tuottaneet kuntoutuspalveluita monialaisesti, ja nyt haluamme keskittyä entistäkin selkeämmin lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä valtakunnalliseen vahinkovakuutusyhtiöiden kuntoutukseen, jota omistajatahotkin tekevät sekä psykoterapian liiketoiminta-alueeseen. Olemme olleet ammatillisen kuntoutuksen pioneereja ja meille on karttunut erinomainen osaaminen sekä palvelukulttuuri. Ammatillisen kuntoutuksen palveluita on tulevaisuudessa vietävä entistä pienemmille alueille ja lähelle asiakkaita. Coronarialla on Verveäkin kattavampi verkosto, joten tätäkin kautta Coronariasta tulee hyvä uusi omistaja ja toiminnan jatkaja. Coronaria on keskittynyt fysio- ja toimintaterapiaan, joten heillä on hyvä mahdollisuus jatkaa myös näitä palveluita, sanoo KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

KK-Verve Oy:n tarjontaan jää liikenne- ja tapaturmavakuutuskuntoutus sekä lääkinnällinen laitoskuntoutus Oulussa ja Lahdessa. Verve Terapia Oy:n tarjontaan jää psykoterapia.
– Coronaria Kuntoutuspalveluilla on ollut tähän asti yksilöterapian ja moniammatillisen kuntoutuksen vahvat ja laajat palvelukokonaisuudet. Ammatillisen kuntoutuksen osuus on ollut yhtiön toiminnassa pienempänä. Verve -kaupalla saamme valtakunnallisen ja laajan jalansijan myös ammatilliseen kuntoutukseen. Tulevaisuudessa Coronaria pystyy kokonaisvaltaisesti tarjoamaan kuntoutuspalveluita hyvin laajalle asiakasjoukolle valtakunnallisesti, sanoo Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg.

– Verven toiminnalla on pitkät perinteet ja yhtiö on ollut kuntoutustoiminnassa edelläkävijä monella tapaa. Olemme todella iloisia saadessamme joukkoomme näin suuren määrän asiantuntijoita ja pääsemme yhdessä kehittämään toimintaamme eteenpäin. Kuntoutuksella ennaltaehkäisevänä toimintana on suuri yhteiskunnallinen merkitys, johon haluamme uudelle palvelukokonaisuudella vaikuttamassa. Toivotan lämpimästi verveläiset tervetulleiksi osaksi laajaa kuntoutusverkostoamme, Lamberg jatkaa.

Miten muutos vaikuttaa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin?
Liiketoimintakaupat eivät vaikuta Verven eikä Verve Terapian voimassa oleviin sopimuksiin eikä asiakkaiden palveluihin. Asiakkaat saavat jatkossakin asiantuntevat palvelut tutuista paikoista. Asiantuntijoiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet pysyvät myös ennallaan.
Palvelut löytyvät toistaiseksi Kelan palveluntuottajien hausta entisillä nimillä.

Psykoterapian, LITAn ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut jatkossakin Vervestä
Psykoterapia, liikenne- ja tapaturmavakuutuskuntoutus sekä lääkinnällinen laitoskuntoutus Oulussa ja Lahdessa jatkuvat. Palveluiden kehittäminen jatkuu ja tiivistyy yhdessä omistajatahojen; Kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Kruunupuiston kanssa.

KK-Verve Oy on Kruunupuiston ja Kuntoutuskeskus Kankaanpään omistama yhtiö.

Lisätietoja:
KK-Verve Oy
Hannu Ronkainen, toimitusjohtaja
050 559 4797
hannu.ronkainen@verve.fi

Verve Terapia Oy
Raimo Kalliokoski, toimitusjohtaja
050 553 9111
raimo.kalliokoski@verve.fi

Coronaria kuntoutuspalvelut Oy
Arto Lamberg, toimitusjohtaja
050 400 1108
arto.lamberg@coronaria.fi