Vuoden 2024 alusta alkaen Verve Vakuutuskuntoutuksen toimintaa on luotsannut Katja Manousos. Hän toimii tuttuun tapaan Oulusta käsin sekä vakuutuskuntoutuksen palveluissa että jatkossa palvelupäällikön roolissa.

Verve Vakuutuskuntoutuksen toiminnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa on ollut pitkä matka ja Katja Manousos on seurannut sitä tiivisti kymmenen vuoden ajan – ensin Vakuutuskuntoutus VKK:n riveissä ja sitten osana Verveä.

Katjan vahva osaaminen on rakentunut vakuutuskuntoutuksen palveluiden käytännön kokemuksesta, verkostomaisen yhteistyön ja kokonaisuuden hallinnasta ja valtakunnallisen toiminnan ymmärryksestä. Koulutustaustaltaan Katja on kasvatustieteen maisteri sekä sosionomi, mutta on suorittanut myös yrittäjyyteen liittyviä sekä lyhytterapian opintoja.

– Pitkään vakuutuskuntoutuksen palveluissa toimineena olen iloinen tästä mahdollisuudesta astua palvelupäällikön tehtäviin minulle tärkeällä kentällä, Katja toteaa uudesta työelämän vaiheestaan.

Tähän saakka Katja on toiminut kuntoutusasiantuntijana Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueilla. Työ vakuutuskuntoutuksen verkostoissa ja asiakastehtävissä jatkuu tuttuun tapaan, palvelupäällikön työn ohella. Osaamisemme säilyy vahvana ympäri Suomen.

Toimintamme jatkuu vahvana hiljalleen käynnistyvän uuden vuoden myötä.
Hyvää alkavaa uutta vuotta 2024!

Katjan tavoittaa jatkossakin tutuista yhteystiedoista:

Katja Manousos
044 7002 613
katja.manousos@verve.fi