TURVALLISUUSOHJEET

OHJEITA OHJELMAPALVELUIHIN OSALLISTUVILLE  JA VÄLINEITÄ VUOKRAAVILLE

 1. Lue ensin nämä ohjeet ja toimi ohjeiden mukaisesti.
 2. Ohjelmapalveluiden maksu suoritetaan ennen ohjattua toimintaa.
 3. Osallistuja arvioi itse kykynsä ja terveydentilansa mahdollisuudesta osallistua ohjattuun toimintaan/ vuokratessaan välineitä.
 4. Ohjattuun toimintaan osallistuessasi ilmoita etukäteen (suullisesti tai kirjallisesti) järjestäjälle mahdollisista liikkumisrajoitteista, sairauksista ja allergioista. Näin järjestäjä voi varautua asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivammaksi.
 5. Älä osallistu toimintoon johon et tunne pystyväsi. Sosiaalinen paine saattaa ajaa jotkut tekemään jotain sellaista, mistä he eivät selviydy. On järkevää osata kieltäytyä.
 6. Kysy järjestäjältä, voiko lapsesi osallistua. Noudata järjestäjän asettamia ikä- ja kokorajoja. Fatbike-pyöriä vuokrataan alle 15-vuotiaille vain huoltajan mukana.
 7. Pidä huolta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nuorista.
 8. Osallistujalla tulee olla toiminnan vaatima vaatetus ja kengät. Käytä tarvittavia henkilönsuojaimia ja turvallisuusvälineitä.
 9. Päihtyneenä osallistuminen ohjattuun toimintaan on kiellettyä! Päihteiden alaisena yliarvioit kykysi ja tarkkaavaisuutesi on herpaantunut. Ota myös huomioon, että punaisella kolmiolla varustetut lääkkeet vaikuttavat yleensä reagointikykyyn ja suorituksiisi.
 10. Muista huolehtia ohjelmapalvelunkin aikana perusturvallisuusasioista, joita ovat muun muassa liikenteessä turvavyön käyttäminen ja liikennesääntöjen noudattaminen. Älä hyppää suinpäin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä pelastusliivejä. Tulta käsitellessäsi huomioi muut osallistujat ja noudata järjestäjän ohjeita.
 11. Ohjaajalla on oikeus kieltää ohjattuun ohjelmaan osallistumisen tai peruuttaa tapahtuma arvioidessaan, että toiminnasta voi syntyä turvallisuusriski osallistujalle itselleen tai muille ihmisille. Asiaan voi vaikuttaa esim. osallistujan kunto ja terveys tai olosuhteet.
 12. Mikäli olosuhteista tai järjestäjästä johtuvista tekijöistä johtuen tapahtuma joudutaan peruuttamaan, on asiakkaalla mahdollisuus saada maksunsa takaisin. Mikäli peruuntuminen/ keskeytyminen johtuu asiakkaasta itsestään, ei maksua korvata.
 13. Kaikki välineet on palautettava henkilökunnalle toiminnan jälkeen. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan kadottamansa tai rikkomansa välineen täysimääräisesti.
 14. Huolehdithan itse vakuutusturvastasi! Punkaharju Outdoorilla on vain lakisääteiset vakuutukset toiminnalle.
 15. Punkaharju Outdoor pidättää itsellään oikeuden muuttaa turvallisuusohjeita.

Punkaharjun Outdoorin on tarkoitus tuottaa Sinulle positiivisia elämyksiä. Kantamalla oman vastuusi ja toimimalla turvallisesti, voit vaikuttaa siihen, että näin tapahtuu.