Kruunupuisto sai jatkoa Sustainable Travel Finland – merkille osoituksena pitkäjänteisestä kestävän matkailun ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä. Business Finlandin myöntämä merkki uusitaan noin kahden vuoden välein.  Sertifikaatin mukaisesti kiinnitämme pitkäjänteisesti huomiota toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteisiin niin ekologisen kestävyyden (mm. kierrätys, energian ja veden kulutus, ruokahävikki), sosio-kulttuurisen kestävyyden (mm. paikallinen yhteistyö, paikalliset tuotteet ja raaka-aineet, paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen) kuin  taloudellisen kestävyyden (mm. yritystoiminnan pitkäjänteisyys ja läpinäkyvyys, paikallisten työllistäminen) osalta.

Kestävällä kehittämispolulla on ilo kulkea ja jatkaa eteenpäin kaikkien meidän parhaaksi!