Oma väylä

Oma Väylä on Kelan neuropsykiatrinen kuntoutusmuoto nuorille.

Kenelle

Oma väylä kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16 - 29 -vuotialle nuorille ja nuorille aikuisille.

Kuntoutukseen voit hakea, jos sinulla on todettu jompikumpi seuraavista:

  • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)
  • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä).

Lisäksi edellytetään, että tarvitset tukea:

  • opintoihin, työelämään, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen tai arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Sinulla voi olla myös jokin psykiatrinen diagnoosi, johon saat hoitoa terveydenhuollossa.

 

Tavoite

Oma väylä -kuntoutuksessa saat vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin, ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan sekä tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Yksilö- ja ryhmätapaamisissa sinulle tarjotaan vertaistukea ja annetaan keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä.

Sisältö

Kela myöntää kuntoutuksen vuodeksi kerrallaan, se voi kestää enintään 3 vuotta. Lue lisää osoitteesta www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus. Kuntoutukseen on jatkuva haku.

Kuntoutus sisältää vuoden aikana 27 yksilöllistä tapaamista, 10 ryhmätapaamista sekä 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi. Kuntoutus järjestetään Kruunupuistossa ja asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla.

Lisätiedot

Haku ohje oma väylä kuntoutukseen

Kysy lisää Oma väylä kuntoutuksesta

Kuntoutus
kuntoutuskruunupuisto.fi