Kiila-kuntoutus

Kiila-kuntoutus tukee työkykyä, hyvinvointia ja sujuvampaa arkea työssä.

Kenelle

Kiila-kuntoutus on tarkoitettu henkilölle, joka on työsuhteessa tai yrittäjänä ja työkykyä heikentää jokin sairaus. Sairaus voi aiheuttaa lähivuosina työkyvyn tai ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä ja henkilöllä on haasteita työssä jaksamisessa. Kiila-kuntoutukseen hakeutuvalla henkilöllä on motivaatiota jatkaa työssä ja hyödyntää kuntoutusta oman työkyvyn ja -hyvinvoinnin parantamisessa. Tärkeää on, että kuntous alkaa riittävän varhain.

Tavoite

Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn paraneminen löytämällä toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä työhön. Lisäksi tavoitteena on terveyden edistyminen ja elämänhallinnan vahvistuminen, palautuminen ja motivoituminen omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Voit hakeutua ammattiliiton tai työnantajan hakemaan KIILA-KURSSIPALVELUUN  tai avoimeen KIILA-YKSILÖPALVELUUN

KIILA-yksilöpalveluun asiakas hakeutuu itse täyttämällä ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen (KU 101) ja yhdessä esimiehen kanssa KIILA-kuntoutuksen ammatillisen selvityslomakkeen (KU 200). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan enintään vuoden vanha lääkärin B-lausunto, jossa on arvioitu kuntoutustarve. Kuntoutukseen hakeutuneista muodostetaan 3 - 5 henkilön ryhmä. Kuntoutuksen kokonaiskesto 1 - 1,5 vuotta.

Sisältö

Lisätiedot

Kun tarvitset lisätietoja Kiila-kuntoutuksesta, ota yhteyttä

Palvelupäällikkö
Tuovi Riikilä
tuovi.riikilakruunupuisto.fi