Kelan vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on Kelan järjestämää. Yksilökuntoutukseen kuuluu majoitus 2 hh täysihoidolla. Kelan kuntoutus on osallistujille maksutonta ja Kela korvaa myös osallistujan matkakuluja.

Kenelle

Kelan vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on tarkoitettu alle 65 -vuotiaille henkilöille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, tuki- ja liikuntaelinsairaus, reumasairaus tai jokin muu sairaus, joka rajoittaa liikkumista ja arjessa toimimista. Kuntoutukseen hakeutuvalla tulee olla perusterveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma. Kelan päätöksellä myös omaisten osallistuminen kuntoutukseen on mahdollista.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on

  • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen
  • työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen
  • omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen
  • itsehoidon omaksuminen ja vahvistaminen
  • lisätä omaa suoriutumista arjessa
  • parantaa aktiivista osallistumista mahdollisimman täysipainoisesti oman elinympäristön ja yhteiskunnan toimintaan

Sisältö

Kuntoutusjakson sisältö muotoutuu kuntoutussuunnitelman, verkostoneuvottelun, ennakkokyselyn ja alkuvaiheen yksilöllisten tapaamisten ja arviointien perusteella. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä terapioita, pienryhmä- ja ryhmätoimintaa sekä keskusteluja asiantuntijoiden kanssa ja ryhmässä.

Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. erikoislääkäri (fysiatri, neurologi, reumatologi, sisätautilääkäri tai yleislääketieteen erikoislääkäri), fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, psykologi tai neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Tarvittaessa työryhmässä toimii myös ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti, uroterapeutti, liikunnanohjaaja ja jalkaterapeutti. Avustava hoivahenkilöstö huolehtii asiakkaan tarpeista ympäri vuorokauden.

Lisätiedot

Lisätietoja kuntoutuksesta 

Kuntoutus
kuntoutuskruunupuisto.fi

Avustukseen tai hoivapalveluun liittyen otathan yhteyttä 

Vastaava sairaanhoitaja
Päivi Sinkkonen
paivi.sinkkonenkruunupuisto.fi