Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kenelle

Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen kohderyhmään kuuluvat nuoret ja aikuiset työikäiset. Ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan järjestää esim.

 • työikäiselle henkilölle, jonka sairaus, vamma ja muu kokonaistilanne aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen
 • henkilölle, jonka terveydentilaa, sekä työ- ja toimintakykyä on jo terveydenhuollossa arvioitu, mutta kokonaistilanne vaatii vielä laaja-alaista selvittelyä ja arviointia ammatillisen kuntoutussuunnitelman selventämiseksi
 • henkilölle, jonka sairauspäivärahan suorituspäivien lukumäärä ylittää 60 päivää ja tarvitaan varhaista ammatillista kuntoutusselvitystä
 • henkilön kokonaistilanne rajoittaa sopivan koulutus- tai ammattialan löytymistä ja tarvitaan selvittelyä opiskelusuunnitelman laatimiseksi
 • henkilölle, jonka opinnot eivät etene tai uhkaavat keskeytyä sairauden vuoksi
 • henkilölle, joka tarvitsee ohjausta työllistymistä parantaviin toimenpiteisiin tai uudelleenkoulutukseen
 • henkilölle, joka on palaamassa työelämään kuntoutustuelta, työkyvyttömyyseläkkeeltä tai pitkältä työttömyysjaksolta, tai kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke on hylätty
 • alle 30 v. nuorelle, jolla ei ole ammatillista tutkintoa tai hän ei ole kiinnittynyt työelämään

Tavoite

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on:

 • edistää kuntoutujan valmiuksia vastata työmarkkinoiden haasteisiin koulutuksen, työelämätaitojen kohentumisen ja henkilökohtaisten voimavarojen kehittymisen kautta
 • tunnistaa ja arvioida työ- ja toimintakykyyn tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä
 • selvittää kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet
 • edesauttaa omien mahdollisuuksien ja voimavarojen tunnistamista
 • tukea työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä

Sisältö

Ammatillisen kuntoutusselvityksen kesto on enintään 10 vrk sekä yksi Kruunupuiston seurantayhteydenotto puhelimitse sekä mahdollinen yksi seurantakäynti etätapaamisena tai Kruunupuistossa. Palvelu koostuu 2–4 alkuselvityksen kuntoutuspäivästä ja 6–8 jatkoselvityksen kuntoutuspäivästä, mitkä toteutetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun alkuselvitys on käynnistynyt. Seurantayhteydenotto ja tarvittaessa seurantakäynti 2 kuukauden kuluessa jatkoselvityksen päättymisestä.

Palvelu sisältää omaohjaajan, sosionomin, työelämän asiantuntijan, psykologin ja lääkärin sekä tarvittavien erityistyöntekijöiden yksilötapaamiset, tavoitteenasettelun, tarvittavat mittaukset, kuntoutuspäiväkirjan pitämisen, välitehtävät ja verkostotyön. Päätösvaiheessa laaditaan yhdessä ammatillinen kuntoutussuunnitelma.

Seurantavaiheessa arvioidaan ammatillisen kuntoutussuunnitelman toteutuminen ja mietitään edelleen tavoitteiden ja suunnitelman toteuttamista.

Lisätietoja ammatilliseen kuntoutusselvitykseen hakemisesta saat Kelan sivuilta.

Lisätiedot

sosionomi
Annika Pöllänen
annika.pollanenkruunupuisto.fi