Kruunupuistolle on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki

Kestävästi kehittäen Punkaharjulla

Kruunupuisto sijaitsee Punkaharjun kansallismaisemassa, arvokkaan vesistön ja harjuluonnon keskellä, mikä luo puitteet ja lähtökohdan kestävälle liiketoiminnalle. Olemme sitoutuneet Sustainable Travel Finland -vastuullisuusohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää Suomen matkailualan kestäviä käytäntöjä. Osoituksena vastuullisuuden eteen tehdystä tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä työstä Kruunupuistolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki kesäkuussa 2021.

Ympäristön hyvinvoinnin eteen tekemämme työ on sertifioitu jo aiemmin kansainvälisellä Green Key –merkillä. Sustainable Travel Finland -ohjelma jatkaa luontevasti vastuullisuustyötämme huomioiden myös sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia käytäntöjä on kartoitettu, luotu ja kehitetty johdonmukaisesti. Tulevien investointien suunnittelussa huomioimme alusta lähtien vahvasti vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmat.

Kotimainen säätiöomistus luo yhteiskuntavastuullisen liiketoimintamme perustan. Säätiöomistus takaa että liiketoiminnan tuotto käytetään toiminnan kehittämiseen.  Vastuullisuus näkyy arjen toimissamme esimerkiksi kierrätyksessä ja energiankäytön tehostamisessa, esteettömissä palveluissa ja asiakkaidemme yhdenvertaisessa kohtaamisessa sekä paikallisuuden tukemisessa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidossa. Kannustamme myös henkilöstöämme ja asiakkaitamme ympäristövastuulliseen toimintaan luonto- ja kulttuuriperintöä vaalien.

Kulunut 1,5 vuotta on ollut poikkeuksellista aikaa Kruunupuiston liiketoiminnassa kuten niin monella yrityksellä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Keväällä 2020 liiketoimintamme keskeytettiin pandemian vuoksi kokonaisuudessaan 3 kuukaudeksi, mutta sen jälkeen olemme pystyneet toimimaan keskeytyksettä ja tuottamaan kuntoutuspalveluita sekä hotelli- ja ravintolapalveluita kulloinkin voimassaolevien viranomaisohjeiden puitteissa.

Liiketoimintaa on jouduttu sopeuttamaan poikkeusaikana, mutta samanaikaisesti olemme kuitenkin voineet suunnata voimavaroja kestävään liiketoiminnan kehittämiseen. Edellä kuvattujen ympäristö- ja vastuullisuusteemojen lisäksi olemme panostaneet vuoden aikana etäkuntoutuspalveluihin, tuotekehitykseen kotimaisille matkailumarkkinoille, digitaalisuuteen, sähköiseen markkinointiin sekä tehneet tärkeitä korjausinvestointeja, jotta pystyisimme vastaamaan muuttuvaan kysyntään tulevaisuudessa. Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt niin uusia tuotekokonaisuuksia kotimaisille matkailijoille kuin etäkuntoutuspalveluitakin.  Ennen kesää saimme valmiiksi mittavan verkkosivu- ja verkkokauppauudistuksen, jossa erityistä huomiota kiinnitimme asiakkaan digitaaliseen ostopolkuun. Kotimaisen omatoimimatkailun kasvun ja luontomatkailun kysynnän kasvun myötä olemme tehneet kehittämisinvestointeja välinevuokraukseen ja opastettuihin retkiin. Kesän mittavin saneerausinvestointi on vaiheittain valmistuvat Mäntyrannan 1 – 2 makuuhuoneen keittiölliset huoneistot, joiden uskomme olevan erityisesti ympärivuotisesti harjuluonnosta nauttivien vieraidemme mieleen. Saneerauksessa on hyödynnetty kierrätettyjä huonekaluja, tekstiilejä ja tarvikkeita. Saneeraus työllistää paikallisten rakennusammattilaisten lisäksi paikallisia nuoria. Kruunupuisto on tarjonnut tänä kesänä töitä yli kymmenelle paikalliselle alle 18 –vuotiaalle nuorelle niin kiinteistöhuollon, siivouksen kuin ravintolankin eri tehtävissä.

Kruunupuisto Oy

  • vastuullinen ja kotimainen
  • vuotuinen liikevaihto 8 m€
  • asiakasvuorokausia vuosittain 40 000
  • 100 sydämellistä työntekijää

Kruunupuisto, Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Verve  muodostavat yhdessä laajan kotimaisen kuntoutuksen osaamiskeskittymän, Verve-ryhmän. Yritysryhmä työllistää yhteensä n. 750 työntekijää ja  toimii 21 paikkakunnalla. Yritysryhmän yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 50 m€.  Verven omistajayhtiön omistavat säätiöomisteiset Kruunupuisto ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää.

Lisätiedot

Hotellinjohtaja Birgitta Ojasalo, puh. 050 468 8421, birgitta.ojasalo@kruunupuisto.fi

Vastuulisuus ja kestävä kehitys: Kehityspäällikkö Meri Tiirinki, puh. 050 388 4735, meri.tiirinki@kruunupuisto.fi