Kehitysvamma, kehityshäiriö tai monivammaisuus -kurssi

Kelan järjestämä sopeutumisvalmennuskurssi Punkaharjulla Kruunupuistossa on tarkoitettu 15–18-vuotiaille nuorille, joilla kuntoutuksen tarve johtuu kehitysvammasta tai -häiriöstä tai synnynnäisestä moni- tai liikuntavammasta. Toteutamme kurssit yhteistyössä Verve Lahden kanssa.

Kenelle

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvamma, kehityshäiriö tai synnynnäinen monivammaisuus (kurssit 86067 - 86069) tai Downin syndrooma (kurssi 86070).

Nuoren omainen voi osallistua osaan kuntoutuskurssin päivistä.

Tavoite

Kurssilla lapsi ja hänen perheensä saavat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteensa selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään mm. turvaamaan toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kurssilla perhe saa myös tietoa lapsen vammasta tai häiriöstä, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntansa tukiverkostoista.

Sisältö

Kurssi kestää 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa. Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Näin haet kuntoutukseen

Lisätiedot

Palvelupäällikkö
Tuovi Riikilä
tuovi.riikilakruunupuisto.fi