Työkykyarviot

Kelan työkykyarviotutkimukset Kruunupuistossa ovat:

  • Psykiatrian alan erikoislääkärin työkyvyn arviointitutkimus
  • Fysiatrian erikoislääkärin työkyvyn arviointitutkimus
  • Suppea moniammatillinen työkyvyn arviointitutkimus, mielenterveyspainotus
  • Laaja moniammatillinen työkyvyn arviointitutkimus, tuki- ja liikuntaelinpainotus

Työkyvyn arviointitutkimuksia käytetään kun ne ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön oikeutta sairauspäivärahaan tai Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyn arviointitutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko Kelan etuuden hakija työkyvytön.

Lisätietoja:

Asiakassihteeri
Arja Valtonen
040 684 6487
arja.valtonen@kruunupuisto.fi


Tilaa uutiskirje