Avoterapiat

Kruunupuisto tarjoaa avoterapiapalveluita yhteistyössä Kelan, vakuutusyhtiöiden ja sairaanhoitopiirien kanssa. Avoterapiaan voi myös tulla omalla kustannuksella tai lähetteellä (SV3).

Tarjoamme avoterapiaa myös vaikeavammaisille henkilöille.

Avoterapiapalveluitamme ovat:

  • fysioterapia
  • toimintaterapia
  • puheterapia
  • jalkaterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • päiväkuntoutus

Avoterapioita toteutetaan Kruunupuistossa tai asiakkaan kotona. Päiväkuntoutusta toteutetaan Kruunupuistossa ja sotiemme veteraanien osalta myös hoitokoti Finlandiassa.

Fysioterapia

Fysioterapian tarkoituksena on parantaa tai turvata itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä. Toteutamme myös allasterapiaa ja lymfaterapiaa. Osana fysioterapiaa teemme myös testauksia:

  • polkupyöräergometritesti (hapenottokyvyn mittaus)
  • suorituskykytesti (tasapainon ja lihaskunnon mittaus

Fysioterapiassa käytämme mm. seuraavia hoitomenetelmiä: PhysioTouch/LymfaTouch – hoito, manipulatiivinen fysioterapia, kinesioteippaus ja faskiakäsittelyt.

Toimintaterapia

Toimintaterapialla tuetaan toimintakykyä selvitä arjesta kun vamma tai sairaus haittaa toimintakykyä. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia, joita ihminen tarvitsee arkielämässään.

Puheterapia

Puheterapialla parannetaan tai turvataan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä syömistä ja nielemistä.

Jalkaterapia

Jalkaterapia sisältää jalkojen tutkimuksen ja hoidon lisäksi omahoidon ohjausta.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutuksen tarkoitus on lievittää tai poistaa tiedollisten toimintojen vaikeuksia ja tukea omien vahvuuksien tiedostamista sekä helpottaa arjessa selviytymistä.

Neuropsykologinen kuntoutus pyrkii vähentämään erilaisten aivovaurioiden aiheuttamaa käytännön haittaa ja auttaa sopeutumaan muuttuneeseen toimintakykyyn. Neuropsykologista kuntoutusta voidaan hyödyntää monien erilaisten sairausryhmien kuntoutuksessa. Kuntoutuksen kohteena voivat olla n äkillisesti alkaneiden aivoverenkiertohäiriöiden tai aivovammojen aiheuttamat neuropsykologiset oireet tai hitaammin ilmenevien, etenevien sairauksien (mm. MS-tauti, Alzheimerin tauti)aiheuttamat oireet.

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutus sisältää kaksi eri yksilöterapiamuotoa asiakkaan tarpeen mukaan ja ryhmäterapiaa. Päiväkuntoutus sisältää yhteensä 5 tuntia ohjattua terapiaa.Tilaa uutiskirje