Neuroliitto ry:n, KK-Verve Oy:n ja Parkinsonliitto ry:n yhteistyö syvenee

Neuropiste Oy ostaa Neuroliiton avokuntoutusyksikön Helsingistä

Neuroliiton avokuntoutusyksikkö Helsingin Arabianrannassa siirtyy 1.9.2020 alkaen Neuropiste Oy:n omistukseen. Osakeyhtiön omistavat Neuroliitto ry, KK-Verve Oy sekä Parkinsonliitto ry. Neuropistetuottaa avomuotoisia terveydenhuollon palveluita, ja se on erikoistunut neurologisten vammojen ja sairauksien kuntouttamiseen. Neuropisteellä on ennestään avokuntoutuspalveluja tarjoava toimipiste Turussa.

Kaupan myötä Neuropiste Oy:n omistusosuuksiin tulee muutoksia: Neuroliitolla on 1.9. alkaen osakeyhtiöstä 70 prosentin osuus, KK-Vervellä 20 prosenttia ja Parkinsonliitolla 10 prosenttia.

– Tämä on hyvän kumppanuuden seuraava askel. Yhteistyömme taustalla on yhteinen halu kehittää neurologisten sairauksien ja vammojen avokuntoutusta. Tulevien vuosien aikana tavoitteena on kasvattaa Neuropisteen toimintaa entisestään ja laajentua maltillisesti myös uusille paikkakunnille. Potilasjärjestöjen pitkä kokemus neurologisesta kuntoutuksesta yhdessä KK-Verven strategisen osaamisen kanssa ovat hyvä perusta yhtiön kehittämiselle, Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva toteaa.

Toiminta jatkuu ennallaan

Osakeyhtiön omistukseen siirtyvä avokuntoutusyksikkö jatkaa nykyisissä tiloissaan. Yksikön kaikki työntekijät siirtyvät Neuropiste Oy:n palvelukseen. KK-Verven varatoimitusjohtaja Raimo Kalliokoski toimii 1.9. alkaen myös Neuropiste Oy:n toimitusjohtajana, ja tällä hetkellä tehtävää oto. hoitava Helena Ylikylä-Leiva siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi.

– Neuropiste ja KK-Verve, sekä sen omistajat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Kruunupuisto, muodostavat valtakunnallisesti laajan yritysryppään, jonka myötä pystymme kuntoutusalan monipuoliseen kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen. On hienoa, että saamme olla mukana laadukkaan neurologisen avokuntoutuksen tarjoajana nyt myös Helsingissä yhteistyössä kokeneiden potilasjärjestöjen kanssa, Raimo Kalliokoski sanoo.

Neuropiste Oy:llä on entuudestaan toimipiste Turussa, joka aloitti toimintansa keväällä 2019. Neuroliiton syyskuussa osakeyhtiölle siirtyvä avokuntoutusyksikkö on perustettu vuonna 1971, ja se on toiminut Neuropiste-brändin alla, nimellä Neuropiste Helsinki, keväästä 2018. Tätä ennen se on tunnettu nimillä Avokuntoutus Aksoni Helsinki ja Helsingin MS-neuvola.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva, Neuroliitto ry, puh. 040 078 9743, helena.ylikyla-leiva@neuroliitto.fi

Varatoimitusjohtaja Raimo Kalliokoski, KK-Verve Oy, puh. 050 553 9111, raimo.kalliokoski@kuntke.fi

Neuropiste Oy on neurologisen kuntoutuksen avoterapiapalveluja tarjoava yritys. Sen omistavat Neuroliitto, Parkinsonliitto ja KK-Verve Oy. Yhtiö aloitti toimintansa toukokuussa 2019 Turussa. Neuropisteen palvelut on tarkoitettu neurologista sairautta sairastaville aikuisille, kuten esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman jälkeen kuntoutusta tarvitseville henkilöille tai MS-tautia tai Parkinsonin tautia sairastaville. Neuropisteellä on Turussa Lokomat Pro -tason kävelykuntoutusrobotti. www.neuropiste.fi

***

Neuroliitto ry on valtakunnallinen järjestö, joka edustaa MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään. Liitto edistää sairastaville tärkeitä asioita yhteiskunnassa. Liitto myös tuottaa palveluita, mm. kuntoutusta, asumispalveluita ja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Neuroliiton vanhin palveluyksikkö, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, on perustettu 1988. Liitolla on 25 jäsenyhdistystä. Neuroliitto on perustettu vuonna 1971. www.neuroliitto.fi

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä parantaakseen Parkinsonin tautia, erilaisia dystonioita, Huntingtonin tautia, essentiaalista vapinaa ja harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä hyvän elämän edellytyksiä. Vuonna 1984 perustettu liitto tarjoaa mm. sopeutumisvalmennusta, kuntoutusta ja neuvontapalveluja. Liitolla on 22 jäsenyhdistystä ja lähes 100 kerhoa. www.parkinson.fi

KK-Verve Oy tuottaa valtakunnallisesti ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita Verve-nimellä. Verve on täysin kotimainen yritys, jonka omistavat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto,  joiden taustalla ovat kotimaiset omistajat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Säätiöiden tarkoituksen mukaisesti yrityksen tulos jää yritykseen ja sillä kehitetään kuntoutustoimintaa. www.verve.fi

 

 Tilaa uutiskirje