Mika Pekkonen lääketieteelliseksi johtajaksi Verveen

Verve vahvistaa lääkinnällisen kuntoutuksen osaamistaan. Verven lääketieteelliseksi johtajaksi on nimitetty Mika Pekkonen.
Liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Mika Pekkonen aloittaa Vervessä lääketieteellisen johtajan tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä 1.10.2019. Hän tulee vastaamaan Verven lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja vahinkovakuutusyhtiöiden asiakkaille suunnatusta vakuutuskuntoutuksesta sekä toimimaan koko yhtiön vastuulääkärinä.

Mika Pekkosella on kuntoutuksen erityispätevyys ja lääketieteellisten opintojen lisäksi hän on suorittanut laajat johtamisopinnot, muun muassa sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA-opinnot. Pekkosella on pitkä kokemus ja sen kerryttämä osaaminen moniammatillisesta kuntoutustoiminnasta niin käytännön työssä kuin johtamistehtävissä. Hänellä on kokemusta sekä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta että ammatillisesta kuntoutuksesta. Pekkonen siirtyy Verveen Invalidiliiton Kuntoutus Oy:stä (Validia Kuntoutus), jossa hän on toiminut johtavana lääkärinä ja lääketieteellisenä johtajana vuodesta 2018. Pekkonen on ollut Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan johtava ylilääkäri vuosina 2004–2017 ja Peurunka-konsernin varatoimitusjohtaja 2008–2017. Pekkonen on aktiivisesti mukana useissa kuntoutustoimintaan liittyvissä tieteellisissä yliopistotasoisissa tutkimushankkeissa sekä erilaisissa kuntoutustoimialan edunvalvontatehtävissä.

Mika Pekkonen on aloittamassa työt Verven monialaisessa työyhteisössä innokkaana:
– Haluan tulla Verveen, koska uskon sen strategisiin valintoihin. Näen Verven vahvana, monipuolisena ja yhteiskuntavastuullisena kuntoutusalan toimijana, joka panostaa määrätietoisesti myös kuntoutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Työni tavoitteena on kuntoutujien toiminta- ja työkyvyn sekä terveyteen liittyvän elämänlaadun edistäminen. Olen työssäni johdonmukainen, joustava ja yhteistyöhakuinen tiimityöskentelijä. Tulevassa roolissani haluan osaltani vahvistaa Verven asemaa valtakunnan johtavana kuntoutustoimijana.

Verve tuottaa valtakunnallisesti ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita. Kuntoutustoimintaa on 15 paikkakunnalla. Verve on täysin kotimainen yritys, jonka omistavat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, joiden taustalla ovat kotimaiset omistajat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Säätiöiden tarkoituksen mukaisesti yrityksen tulos jää yritykseen ja sillä kehitetään kuntoutustoimintaa. Vervessä työskentelee yli 300 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 23 miljoonaa euroa.Tilaa uutiskirje